European Day of sustainable communities 2022

Gisteren, Zaterdag 24 september 2022 hebben we als Ecodorpers in spé meegedaan met de EDSC2022.

De hele maand september kunnen lokale duurzame maatschappelijke initiatieven een ‘Event’ organiseren onder de paraplu van ‘Communities for Future’.

Door in actie te komen voor een betere wereld.

Wij hebben gekozen een ‘Cleanup day’ te doen in het natuurgebied de Krang, grenzend aan de Breijbaan en nieuwe Leukerbeek in Weert.

Onder het genot van een kopje koffie en een heerlijke pannenkoek met jam van Miriam (naar befaamd recept van Hans sr) maakten we kennis met Natasja die zich had aangemeld om kennis te maken met ons groepje.

Een bijzonder mooie ontmoeting.

En ook hoe mooi weer dat Ecodorpers in spé zoveel raakvlakken hebben en verbinding zoeken. Daar zijn geen woorden voor nodig.

Andrea kwam met een leuk kennismakingsspelletje, waarbij we in een kring stonden en iets over onszelf vertelden en een bolletje wol overgooiden naar een ander die kon inhaken op een raakvlak van de verteller. Heel leuk en leerzaam!

Toen het bolletje wol op was, waren we in een soort spinnenweb met elkaar verbonden en waren we klaar om op pad te gaan met knijpstokken en vuilniszakken het gebied in.

Via de Breijbaan waar we al heel veel zwerfvuil oppikten, hebben we even een kijkje genomen op een van de mogelijke Ecodorp percelen. Daarna liepen we via de Grotekouseykweg naar het vogelkijkscherm bij het ven in de Roukespeel.

We blijken dus als groep heel veel belangstelling in vogels te hebben en niet geheel toevallig blijkt Natasja een vogelkenner te zijn die ons graag wil meenemen in de vogelwereld. 

Na de Roukespeel zijn we via het bos op het oerstuifduin aan de Roekes, langs de oude en nieuwe Leukerbeek teruggelopen naar Hoeve Lieshout.

Al lopende kwamen we ongelofelijk veel plastic, glas, blik en ander afval tegen dat we opgeruimd hebben. 

Hierbij waren er soms ook emotionele momenten omdat we allemaal hetzelfde gevoel hadden, erg confronterend om te zien wat mensen achteloos in de natuur achterlaten!

Eenmaal terug werden de volle vuilniszakken onderling verdeeld om thuis in de kliko te kunnen doen.

Na nog een drankje en een pannenkoek en mooie gesprekken namen we afscheid van elkaar.

Hoe mooi ook om te weten dat we deze dagen veel vaker samen gaan meemaken!

Wat een mooie dag hebben we samen beleefd.

De komende ontmoeting zijn de andere mannen, Hans en Hans sr binnen ons Ecodorp er ook bij.

Ik ben ook wel benieuwd hoe het gaat uitpakken naar het profiel wat geopperd werd door de dames voor een nieuwe man binnen de club, ‘een man met grote handen’ ?

Ik vond het een superdag met Miriam, Andrea, Annemiek, Yin en Natasja.

En Ecodorp Boefke Ziggy natuurlijk 🐾🐾

🙏 Paul

Bewoners Vereniging Ecodorp Hof van Weleert opgericht.

Op 20 september 2022, wat een mooie datum, hebben de bestuursleden Hans, Miriam en Paul hun handtekening gezet onder de oprichtingsakte van de Bewonersvereniging (BeVer) van Ecodorp Hof van Weleert!

Met dank aan MHK  notarissen in Weert, met name Mr. Luc Malherbe, die ons maatschappelijk van belang zijnde Weerter verenigingsinitiatief ondersteunt.

Het is een bijzonder moment na jaren van voorbereiding, een mijlpaal. We hebben nu een rechtsvorm als toekomstige bewoners van een natuurlijke woonvorm; een Ecodorp.

Wij als Ecodorpers in spé gaan ons best doen om een voorbeeld en inspiratiebron te zijn om maatschappelijk en duurzaam, samen het initiatief te nemen als burgers. 

Om te laten zien dat het ook anders kan! Kleinschalig. Op buurtniveau.

Klimaat adaptief en biodiversiteit versterkend. Welzijn, er voor elkaar zijn.

Een burgerinitiatief om Gemeente en Provincie te helpen om hun groene ambities waar te kunnen maken.

We beginnen met de bewonersvereniging, waar mensen lid van zijn die hun hart volgen en willen leven in balans, in verbinding met de natuur en met elkaar. Onthaast en met zielsoog voor moeder Aarde. Wat zij van ons vraagt om de balans te herstellen. 

Ecodorp Hof van Weleert wil vijf hectare nieuwe natuur aanleggen langs natuurgebied de Krang in Weert. Als hoeders van die biodiversiteitsversterkende natuur willen we daar ingebed in wonen, klimaat adaptief, CO2 negatief (CO2 vastleggen) en maximaal off grid en selfsupporting. 

Daarbij worden wij geholpen door eerdere initiatiefnemers van Ecodorp en Co-housing initiatieven, die er in Nederland bestaan. We helpen elkaar met kennis en daad.

Weert, Stad in het Groen, Ecodorp Hof van Weleert is weer een stapje dichterbij realisatie gekomen.

Op naar de volgende horde en uitdaging!

Daarover in volgende blogs meer.

Wil je informatie of iets delen met ons?

Voel je vrij om te reageren op welkom@weleert.nl

Warme groetjes,

Paul

Nieuwe Buurtbewoners

Op 27 juli hebben we kennis gemaakt met de buurtbewoners in een informele sfeer en verteld over ons plan, een ecodorpje met aanleg van nieuwe natuur in hun “achtertuin”.

In eerste reactie was er veel emotie van “not in my backyard”. Dat was even schrikken voor ons. Gaanderweg de avond kwamen we dichter tot elkaar, de kou werd wat minder. Het hoe en wat werd voorzichtig bevraagd. Op zich waren de buurtbewoners positief over ons plan.

Maar er spelen overlast zaken in de buurt waardoor je ons plan als “teveel” zou kunnen bestempelen.

Er is door de buurtbewoners besloten dat de buurt zich gaat organiseren in een werkgroep om de bestaande overlast aan te pakken. Men wil dan gaanderweg gezamenlijk een standpunt bepalen omtrend ons Ecodorp initiatief.

In de komende maanden willen wij de koudwatervrees bij de buurt wegnemen, van ons krijg je geen overlast, maar een versterking van de buurt, wij willen graag meedoen als jullie willen meedoen.

Hoe meer zielen hoe meer vreugd werd er gegrapt, met de beste intenties JA!

Wordt vervolgd…

Update juli 2022

Ecodorp Hof van Weleert is op 26 juni 2022 in de ALV (Algemene Leden Vergadering) van vereniging VRIJCOOP unaniem als lid aangenomen! Dit betekent dat wij als Ecodorp er doelbewust voor kiezen dat onze toekomstige huisjes voor altijd betaalbare huurwoningen blijven en nooit op de markt zullen komen. Betaalbaar wonen is immers een recht en onder de VRIJCOOP constructie is dat gewaarborgd.

De statuten van Bewonersvereniging (BeVer) Ecodorp Hof van Weleert zijn in concept opgesteld en goedgekeurd door de leden. MHK notarissen in Weert zij nu bezig de Akte voor de BeVer op te stellen zodat het bestuur naar verwachting in de laatste week van juli kan tekenen, waarmee de BeVer officieel opgericht is.

Infomiddagen. We hebben in de 3e week van juli een informatiemiddag ingepland met de toekomstige buren van het Ecodorp. Hier presenteren we ons plan een de buurt en kan de buurt vragen stellen en meedenken om Ecodorp Hof van Weleert. De eerste reacties zijn al positief!

Voor alle geïnteresseerden in de brede zin van het woord willen wij bij voldoende animo graag een infomiddag organiseren. Wees welkom en laat ons dat weten via de CONTACT pagina.

In the Flow

Het mooie van deze tijd is dat steeds meer mensen zich realiseren dat het 5 voor 12 is en we samen aan de slag moeten om het roer om te gooien naar een samenleving waar tijd weer relatief is, we in verbinding staan met elkaar en onze omgeving. Het stadsbestuur wil lokale initiatieven die lokale opgaven die actueel zijn, zoals klimaat, biodiversteit, sociale samenhang, gezondheid, welvaart en welzijn NU aan pioniers en pilots een kans geven om daar van onderuit een oplossing voor te ontwikkelen.

Er is vanuit het stadsbestuur van Weert een groene duurzame ambitie bedacht en op papier gezet, voor ons een uitnodiging om te helpen die ambitie waar te maken. zie https://www.weert.nl/waw2030

We hebben die uitnodiging aanvaard en ons initiatief en visie voor Ecodorp Hof van Weleert en andere duurzame permanente Co-housing initiatieven ingebracht in het spreekrecht in de raadscommissievergadering Ruimte & Economie van juni 2022.

Reden om in te spreken was dat wij als Ecodorp initiatief even op hold waren gezet door het ambtelijk apparaat. Omdat er meerdere ‘klein wonen’ initiatieven ingediend waren, moest er eerst een beleidsnota op geschreven worden, waarlangs die initiatieven gelijkelijk zouden worden beoordeeld.

De door ons lang verwachte nota is geheel toegespitst op flexibel Tiny House ’tijdelijke’ initiatieven.

Daar past een Ecodorp niet in… Dus hebben wij voorafgaand aan het spreekrecht een eigen concept nota, visie, ingediend voor permanente oplossingen.

En die was door meerdere raadscommissieleden ook gelezen. En daar werden we dus ook op bevraagd.

Resultaat is dat de ‘Klein wonen in Weert’ nota blijft staan voor de toekomstige Tiny housers in Weert die flexibiliteit willen. En dat permanente innovatieve klein wonen + natuur initiatieven uitgenodigd worden door B&W om ons project in te dienen. Ecodorp Hof van Weleert zou zo maar eens de Pilot van Weert kunnen worden voor een Ecodorp! De uitdaging voor het stadsbestuur is om open te staan voor een nieuwe bestemming, bestemming ‘Ecodorp’. Zoals voor de vergunning van Ecodorp ‘Land van Aine’ in ter Apel, voor het eerst in Nederland is gebeurd.

Versterking

Sinds eind mei 2022 is de klimaatburgemeester van Nederland en initiatiefnemer/voorzitter Ad Vlems van het succesvolle, inspirerende Ecodorp Boekel toegetreden als lid van de kerngroep van Ecodorp Hof van Weleert. Om ons met zijn kennis en ervaring te ondersteunen in het komende proces. Ecodorpers trekken samen op, leren van elkaar, om een leefbare toekomst te creëren, vanuit de passie dat we het kunnen! Als ons Ecodorp er staat, dan gaan wij onze kennis en ervaring ook weer delen met nieuwe Ecodorp initiatieven. Welkom Ad!

Nieuwe natuur + voor altijd betaalbaar wonen

Ons projectplan houdt in dat we een klein Ecodorpje gaan realiseren op landbouwgrond met een provinciale status ‘Groenblauwe mantel’. Die status is niet gek, want de grond grenst aan een natuurgebied wat versterkt moet worden. ‘Voor wat hoort wat zegt de gemeente’, ok gaan we doen in ons projectplan,

5 hectare nieuwe natuur + 8 biobased, CO2 negatief huisjes en buurthuis op 1/5 van de grond dus 1 hectare maximaal.

De huisjes worden huurwoningen. (onder de sociale huurgrens, red.)

Als Bewoner wordt je lid van de BeWonersVereniging (BeVeR) Ecodorp Hof van Weleert. Het hele project wordt gefinancierd vanuit de VastgoedVereniging (VaVer) Ecodorp Hof van Weleert. De VaVer bestaat uit 2 leden; de BeVer Ecodorp Hof van Weleert en Vereniging VRIJCOOP als controlerend lid. VRIJCOOP heeft een Veto recht; ze stemt tegen als de BeVeR het vastgoed zou willen verkopen aan een marktpartij.

En zo creëren we betaalbare huurwoningen die nooit in de handen kunnen vallen van investeerders die er maximaal persoonlijke profit uit willen slepen.

Dat geeft Rust en Ruimte om samen te werken aan de toekomst.

In de flow vooruit

vooruit blikje

• juni, infoavond met buurtbewoners

• eind juni ALV Vrijcoop, lidmaatschap, indienen concept projectplan, als komend project

• eind juni naar de notaris en KvK, oprichten van BeVer Ecodorp Hof van Weleert, rechtsvorm

• direct na de bouwvak 2022 openbare informatieavond Raad & Bestuur, raadszaal stadhuis Weert,

Initiatief van Ecodorp Hof van Weleert, duopresentatie Paul en Ad

• Principe akkoord van de gemeenteraad medio september

• Start realiseringsfase, omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging, oprichting VaVer, financiering, grondaankoop.

• Realisatie Ecodorp vanaf 31 december 2023

Wil je mee Doen?

Op het moment van schrijven zijn er nog 4 huisjes vrij. Wil je mee Doen? We horen graag van je, zie contactpagina.

Beweging

Hallo allemaal,

we hebben met zijn allen een heftige tijd doorgemaakt tijdens de Corona crisis. Onze kerngroep is qua aantal kartrekkers gegroeid en weer afgenomen. Plannen zijn bijgesteld omdat een beoogd perceel afviel. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Maar dat hoort er allemaal bij. Nieuwe focus. Nieuwe kerngroepleden.

We hebben nu een aantal dierbare zijlijners, die het op het moment allemaal te onzeker vinden en terecht dat kost een hoop energie. Alle zeilen bijzetten en hens aan dek om scherp in de wind te varen. Er waait een gekke wind in bestuurlijk Nederland, ze weten gewoon niet hoe de urgente problemen op te lossen en een koers uit te zetten.

Gelukkig zijn er pioniers die succesvol zijn. Zoals bijvoorbeeld die van Ecodorp Boekel en de Leef en Groei Hoeve. En niet te vergeten de talloze Ecodorp initiatieven die aangesloten zijn bij het Ecodorpen Netwerk GEN Nederland, Europa en wereldwijd EN coöperatieve kennisdeel platform Cooplink.nl.

Zij hebben hard aan de weg getimmerd en deuren geopend. En dat doen ze nog steeds om ecologische wooninitiatieven een kans te geven, als pioniers in de richting van hernieuwde wetgeving. Zij zitten aan tafel met de landsbestuurders en pleiten voor een alternatief. Chapeau voor deze kartrekkers!

Qua organisatie hebben we veel bereikt. We hebben beslist dat we ons Ecodorp gaan realiseren in samenwerking met Vereniging Vrijcoop. Dat betekent dat we bij de notaris een Bewoners Vereniging (BeVer) gaan oprichten en die inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dan hebben we een rechtsvorm.

We gaan ons project indienen bij Vrijcoop. Als ons project wordt aangenomen in de Algemene Leden Vergadering (ALV) dan worden we een Vrijcoop project.

Duurzaam betaalbare huurwoningen die nooit op de markt kunnen komen, sociaal en zekerheid.

Daarbij leggen wij als Ecodorp Hof van Weleert de projectdoel lat hoog. We gaan 5 hectare nieuwe natuur aanleggen en willen daarvoor als tegenprestatie van de bestuurders een permanente vergunning om daar 8 kleine duurzame, biobased off grid woninkjes in te plannen. We worden dan ook natuurbeheerders.

Nog genoeg werk te doen de komende maanden.

Wel leuk, want we gaan meehelpen om de grote vraagstukken van NU op te lossen. En meewerken aan een blauwdruk hoe het leven simpeler, rechtvaardiger en in verbinding met elkaar en moeder Aarde kan zijn. Ook een mooi positief gevoel dat de kritische massa groeit en we daaraan bijdragen.

Wil je meedoen?

Op dit moment van schrijven zoeken we nog versterking van onze kerngroep. En zijn er nog 4 geplande huisjes beschikbaar.

Op de Contactpagina vindt je ons als je wilt reageren.

Op de Blog pagina kan je een berichtje insturen.

Tot zover,

Warme groetjes,

Paul