Op bezoek bij Ecodorp Klein Oers

Op Zondagmorgen 2 juni zijn we met zijn vijven met ons kluskloffie aan naar Ecodorp Klein Oers in Veldhoven gegaan. Zij zijn nu volop bezig met de afbouw van hun 40 biobased huisjes en kunnen daarbij altijd wel wat hulp gebruiken van gelijkgestemden. Het was mooi droog weer en de ontvangst van de toekomstig bewoners van Klein Oers was hartverwarmend. Na een kopje thee/koffie en een rondleiding door het Ecodorp in afbouwfase was het tijd voor de werkinstructies.

Andrea, Natasja en Karin gingen aan de slag in een paar huisjes om plafonds af te plakken zodat de leemstucer de volgende week aan de slag kan.

Ruud en Paul gingen in een paar huisjes aan de slag om de binnenwanden die op plekken nog niet af waren te bekleden met Fermacell platen en ontbrekende stukken Metisse isolatie aan te vullen. Daarbij kregen ze alle hulp van de mede-klussers en ‘bouwopzichter’ van die dag Ad.

Rond het middaguur was het tijd voor de lunch aan de lange picknicktafel. Iedereen had gezond en lekkers meegebracht wat werd gedeeld. We maakten nader kennis met elkaar en de tijd blijkt weer relatief als je zo samen in een mooie Ecodorp bubbel ervaringen met elkaar deelt.

Na de lunch gingen we nog een paar uurtjes aan de slag en hebben we een heel klein steentje kunnen bijdragen aan het vele werk wat de bewoners van Klein Oers samen nog te verzetten hebben en al hebben gedaan. Wauw!

Wat een fijne mensen en wat een fijne doe-dag samen weer.

Meer over Ecodorp Klein Oers op: https://kleinoers.nl/

Bloemen voor de beestjes

Op Zaterdag 18 mei is er weer hard gewerkt aan de volgende stap van het Natuurbelevingspad. We zaaiden bermen in met bloemen voor insecten. Dit doen we om de biodiversiteit te versterken en te zorgen voor meer voedsel voor o.a. bijen. De (wilde) bijen in Nederland hebben het zwaar. Er zijn steeds minder wilde bloemen en planten waar ze voedsel vandaan kunnen halen. Er wordt namelijk te veel en te vroeg in het jaar gemaaid. Vandaar ook landelijke acties als “Maai Mei niet”.

Omdat er minder eten is, zijn er ook steeds minder wilde bijen en worden er minder bloemen bestoven. Dit is een neerwaartse spiraal die doorbroken moet worden.*  Gelukkig kan iedereen daar heel eenvoudig een bijdrage aan leveren door in het voorjaar niet te maaien of “onkruid” weg te halen. Juist deze inheemse planten zijn heel waardevol voor insecten en andere dieren.

Langs de Haanheuvel zaaiden we een wild bloemenmengsel met daarin onder andere Klaproos, Korenbloem, gele Ganzenbloem, Bolderik, Ridderspoor, Zeepkruid en Kamille.

Buurman Bert freesde tussen de brandnetels (waardplant) een strook grond los en wij bewerkten met harken de grond na.

Zwaar werk in de volle zon zorgde voor stevige trek. De goed belegde broodjes werden zeer gewaardeerd.

Bij de poel in het naastgelegen bosje maakten we op een zonnig plekje een composthoop van maaisel voor ringslangen. Die kunnen  daar eitjes in gaan leggen. Een hele goeie tip buurtbewoner Tom die de hele dag actief heeft meegeholpen!

Rond de paddenpoel werd aan het einde van de middag ingezaaid.

Tenminste één van de nestkastjes die we een paar maanden geleden op hebben gehangen is bezet door koolmezen. Pa en ma koolmees vlogen af en aan om de luid tjilpende kleintjes voeren.  Prachtig om te zien en te horen.

Het was weer een geslaagde én heel gezellige natuurwerkdag! Aan het einde van de dag ging het regenen, waardoor de zaden hopelijk snel zullen ontkiemen.

(*) Bijen en hommels zijn belangrijk voor de natuur en ons voedsel. Ze bestuiven bloemen en gewassen en honingbijen maken honing. De laatste jaren sterven er meer bijen dan normaal. Bijensterfte komt door te weinig aanbod van bloemen, het gebruik van pesticiden (in het bijzonder neonicotinoïden), ziektes en parasieten. Bron: Milieucentraal

Haanheuvel wordt vogelparadijs!

Werkdag natuurbelevingspad zondag 3 maart 2024

De eerste bewoners op de Haanheuvelweg kunnen hun intrek nemen. En dat zijn niet wij, de mensen, maar de vele vogels waarvoor we huisjes hebben opgehangen. Vandaag hebben we met een groep enthousiaste vrijwilligers 29 (!) nestkasten opgehangen langs het natuurbelevingspad. Hiermee hopen we de soortenrijkdom en daarmee de biodiversiteit te vergroten. Vogels die hun intrek nemen in de eiken kunnen meehelpen de processierups te bestrijden.

In de ochtend hebben we de verschillende soorten huisjes uitgestald en heeft Hans van de IVN Vogelwerkgoep verteld welk type kastje geschikt is voor welke vogel. Zo leerden we dat een winterkoning van een beschut plekje houdt mét uitzicht en dat zijn nestkastje daarom een brede opening heeft.

De boomkruiper kruipt langs de boom omhoog om daarna het huisje in te gaan. Vandaar dat de opening aan de zijkant tegen de boom aan zit. Bij een ander vogelhuisje moesten metalen plaatjes rond de opening worden geplaatst, zodat de specht de opening niet groter kan maken.

Daarna zijn we samen aan de slag gegaan. We hebben kastjes opgehangen voor o.a. mezen, roodborstjes, boomkruipers en vleermuizen.

Tijdens de lunch begon de zon heerlijk te schijnen en de vogels kwetterden er vrolijk op los.

Toen we klaar waren zagen we de eerste koolmees al een kastje inspecteren. Over een paar maanden hopen we veel activiteit aan te treffen.

Het was een leuke en leerzame werkdag! Dank aan allen die geholpen heeft en speciale dank aan buurman Bert met al het gereedschap en handige ladders.

Deze eerste werkdag aan het natuurbelevingspad ‘Rondje Haanheuvel’ is mede mogelijk gemaakt dankzij een duurzaamheidsbijdrage van de Rabobank. Zie ook https://weleert.nl/2024/01/22/januari-feestmaand/

Gezin gezocht!

Onze kerngroep bestaat uit een zevental volwassenen en twee kinderen. Daarmee zouden in principe vijf van de acht geplande ecohuisjes gevuld zijn. Maar om de diversiteit in ons toekomstige ecodorp te vergroten zou het fijn zijn om nog minimaal één gezin erbij te hebben.

De kinderen in de groep zijn nu vijf en zeven jaar. Wij gunnen ze een omgeving met andere kinderen, om mee te spelen en van elkaar te leren. Bovendien mikken we binnen Hof van Weleert op een mooie mix als het gaat om leeftijd, achtergrond en woonsituatie (alleenstaand of samenwonend). Enige voorwaarde is natuurlijk dat nieuwe leden passen in de groep en zich kunnen vinden in onze kernwaarden.

Dus zeg het voort! Geïnteresseerde gezinnen kunnen zich melden via welkom@weleert.nl voor meer informatie. Wij kijken uit naar de reacties.

Januari feestmaand

Nog helemaal in de feeststemming na een gezellig weekend in Belgisch Limburg, volgt al meteen het volgende feestje:  de uitreiking van de cheques voor de Raboduurzaamheidsbijdrage.

Wij zijn er bij, want ons plan voor een natuurbelevingspad heeft zo’n mooie duurzaamheidsbijdrage gewonnen van de Rabobank. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10 januari mochten we de cheque in ontvangst nemen. Daar zijn we natuurlijk super blij mee!


Het doel van het pad is de biodiversiteit te vergroten en middels informatiebordjes met leuke en nuttige  informatie aan natuureducatie te doen. De sneeuw van de afgelopen weken heeft onze plannen even in de ijskast gezet, maar als de temperatuur boven nul komt aankomende week gaan we van start. Als eerste stap gaan er biologische bloembollen de berm in.

We hebben honderden verschillende tulpen en narcissen mogen ontvangen middels een donatie van Natural bulbs. In het voorjaar ontstaat er zo in de berm een feestje voor de beestjes en voor ons, de mens, voor het oog.


Samen met de vogelwerkgroep van IVN gaan we begin maart  nestkasten ophangen aan bomen langs de Haanheuvelweg. Hiermee hopen we diverse vogels aan te trekken. Ook komt er een vervanging voor een vervallen steenuilennestkast.

Ook al zijn we nog geen eigenaar van het beoogde perceel voor ons Hof van Weleert, we willen met deze actie toch alvast ons steentje bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit in dit gebied. Met de werkdagen aan het natuurbelevingspad combineren we een leuke teambuilding-activiteit met lekker samen buiten werken zoals we dat in de toekomst in het Ecodorp ook hopen te doen.

Helpende handjes zijn welkom!  Wil je meehelpen bij de aanleg van het natuurbelevingspad?  Stuur dan een mailtje naar welkom@weleert.nl. We hebben zin om samen aan de slag te gaan en de Haanheuvel in bloei te zetten.

Weekendje Belgisch Limburg

Eindelijk is het zover! Ons eerste weekend samen!

We verheugen ons op ons weekendje samen maar het is toch ook wel een beetje spannend omdat we elkaar nog niet zo heel lang kennen. De insteek van dit weekend is dan ook om elkaar beter te leren kennen met vooral ook heel veel gezelligheid.

Op een vrijdagmiddag in een vers nieuw jaar arriveren we op een prachtige plek in Belgisch Limburg. We logeren in een oude vakwerkboerderij. De kamers worden verdeeld, de koelkasten gevuld en de spelletjes op tafel gelegd. Ons weekendje samen kan beginnen!

Na de avondmaaltijd komen de spelletjes weer op tafel.

Gelukkig zijn we allemaal ‘spelletjesmensen’.

Na een korte nacht starten we met een uitgebreid ontbijt en een stevige wandeling in de mooie omgeving.


En natuurlijk mag de Limburgse vlaai bij het koffiemoment niet ontbreken.

Er wordt ook nog even ‘gewerkt’. ’s Middags volgt er een brainstormsessie over het toekomstige buurthuis; hoe zien we het voor ons? Welke sfeer willen we? Wat willen we in ons buurthuis doen? Wie wil wat doen? Workshops, filmavondjes, spelletjes-middagen, samen koken, samen eten, het komt allemaal voorbij. We zien het allemaal al voor ons.


Na deze inspirerende brainstormsessie hebben we een stroopstokerij in de buurt bezocht en uitgebreide uitleg gehad over het proces van appel tot stroop. Na het proeven vlogen de strooppotten over de toonbank.


’s Avonds wordt er samen gekookt en heerlijk gegeten. Vervolgens zorgen de spelletjes met diepgaande vragen ervoor dat ervaringen, jeugdherinneringen en geluksmomenten met elkaar worden gedeeld. Iedereen voelt de verbondenheid en veiligheid om lief en leed te delen. Er zijn herkenningsmomenten, er wordt gelachen maar ook wel eens een traantje gelaten. Er is respect, medeleven en begrip voor elkaar. We voelen de verbondenheid en dit is precies hoe we het graag willen; samen zijn met gelijkgestemden.


Zondagmiddag komt veel te snel en het afscheidsmoment is aangebroken.
Één ding staat vast; dit is voor herhaling vatbaar!
Ons volgende weekendje samen staat al op de agenda.

Een warme kerstgroet

Het einde van het jaar nadert en dat voelt toch altijd als een mooi moment om terug én vooruit te kijken. Wij hebben het afgelopen jaar veel meegemaakt. Er zijn nieuwe (aspirant) leden bijgekomen, er zijn successen gevierd en teleurstellingen verwerkt. Ook nu al – nog zonder een eigen ecodorp – voelt deze groep echt aan als een groep waarin lief en leed met elkaar wordt gedeeld.

In het nieuwe jaar gaan wij dat saamhorigheidsgevoel versterken door met elkaar een weekend door te brengen. Er is alvast een prachtig huisje geboekt in het Belgische heuvellandschap waar we samen spelletjes zullen doen, wandelingen gaan maken en elkaar beter kunnen leren kennen. Daar hebben we natuurlijk ongelofelijk veel zin in. Uiteraard zullen we hiervan ter zijner tijd verslag doen.

En dan is er nog een mooi succesje te melden: wij krijgen van Katalys (voorheen Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) maximaal 3 x 20 uur begeleiding voor technische expertise! Onze aanvraag hiervoor is gehonoreerd en dat is natuurlijk fijn nieuws om de feestdagen mee te beginnen. Het voelt alvast aan als een cadeautje.

Maar laten we even pas op de plaats maken. Er is veel onzekerheid in de wereld op dit moment. Dat maakt mensen rusteloos en ook wij zijn daar natuurlijk niet immuun voor. Als je – zoals wij – een uitgestoken hand prefereert boven een gebalde vuist, dan voelt dit als een lastige tijd. Werken aan biodiversiteit, meer natuur, omzien naar elkaar, uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen… Het lijkt allemaal nu even minder vanzelfsprekend in een wereld die juist verhardt.

Desondanks kijken wij vol vertrouwen naar de toekomst. In 2024 hopen wij mooie stappen te mogen zetten waarin al deze kernwaarden dubbel en dwars terugkomen. Laten we het einde van het jaar gebruiken om te bezinnen en te genieten van wat er werkelijk toe doet. Om er dan vervolgens met volle kracht weer tegenaan te gaan. Rest ons niks anders dan iedereen mooie feestdagen toe te wensen, vol liefde en warmte. Op naar een nieuw jaar! Wij hebben er zin in

Geslaagde clean-up

We zijn dan nog wel geen eigenaar van de beoogde locatie voor ons Ecodorp, starten met positieve impact op de omgeving, dat kunnen we al wel. Met grijpers, handschoenen, vuilniszakken en bovenal een goed humeur gingen we op stap. Blikjes en Twix wikkels glinsterden in de zon en belandden stuk voor stuk in de afvalzakken. Terwijl we de omgeving van de Haanheuvel zo uitkamden, was er alle tijd voor een praatje. Vier vuilniszakken waren snel gevuld.

Daarna was het tijd voor een gezamenlijke lunch en daarna een echte decembermiddag met kadootjes, en gedichten. Wat een creativiteit!  Voorzitter Paul werd verwend met een waar kunstwerk van hout.

De spelletjesgekken storten zich vervolgens op allerlei kaartspelletjes, terwijl de koks de laatste hand legden aan een uitgebreide Vega-Indonesische maaltijd. Wat zou het toch fijn zijn om een buurthuis met gezamenlijke huiskamer en met flinke keuken te hebben.


Fysieke bijeenkomsten zoals deze zijn heel leuk en ook heel belangrijk om elkaar beter te leren kennen. Er is altijd van alles te regelen en te bespreken. Dat we maatschappelijke meerwaarde willen creëren en de biodiversiteit willen vergroten, dat staat als een paal boven water. We willen zoveel mogelijk biobased en natuurinclusief bouwen. Daarmee ligt nog niet vast hoe het terrein ingericht zou moeten worden en hoe de woningen eruit gaan zien. Genoeg om te bediscussiëren dus.

Ook niet onbelangrijk… het proces om tot Ecodorp te komen is een nogal hobbelig pad met soms steile afgronden. Er zijn geregeld tegenvallers zoals langdurige vertragingen en het daardoor mislopen van subsidies. Positief blijven valt niet altijd mee. Zonder een sterke groep haal je de eindstreep zeker niet.

Op zo’n dag is er ruimte voor een lach en een traan. Eigenlijk is het simpel, gewoon aandacht voor elkaar. Hoe fijn is dat? Samen, dat maakt een wereld van verschil. We gaan ervoor!

Ecodorpers in actie voor de natuur

Natasja Kornet

Zaterdag 4 november was het dan zover: natuurwerkdag. De halve kerngroep had zich aangemeld om te gaan helpen bij de Schaapsdijk. En met ons nog ongeveer 15 vrijwilligers. Geert Gabriels (Groenlinks-PVDA kandidaat voor de tweede kamer) was ook van de partij en ging na dit fotomoment echt aan de slag met de riek om maaisel van een wei bij elkaar te harken.

Geert Gabriëls en Natasja Kornet

Een andere klus van die ochtend bestond uit het verwijderen van berkenopslag om het dicht groeien van het terrein te voorkomen. Het was stevig spitten om door de graslaag te komen en de wortels uit in de kleiachtige ondergrond te kunnen trekken.

Waar deden we dit voor?
Voor de gevlekte orchis, die houdt van een vochtige ondergrond. En voor speciale vlinders zoals dikkopjes en ook voor de levend barende hagedis.

Gevlekte orchis

Voor mij een eyeopener, dat je deze bijzondere soorten zo dicht langs de spoorbaan kunt aantreffen. Dan zie je maar weer… natuur is zoveel meer dan alleen bos en hei.

Dank je wel Peter Niessen en andere enthousiastelingen van IVN werkgroep Biodiversiteit voor de mooie ochtend. PS. Voor iedereen er niet bij was, je hebt ook een geweldige lunch gemist met heerlijke pompoensoep, broodjes en nasi. Ook daarvoor dank @Peter, Toos en Theo.

Wil je ook eens meedoen? Of meer weten over dit mooie natuurgebiedje?
https://www.ivn.nl/afdeling/weert-eo/werkgroep-biodiversiteit-schaapsdijk/

Nieuwe leden en nieuwe energie

10 september 2023


Op een zonovergoten, warme september zondag  hebben we als kerngroep weer een kennismakingsmiddag georganiseerd met een divers groepje mensen die zich bij de Cirkel sociaal hadden gemeld omdat ze enthousiast waren over ons Ecodorp. Zij zijn uitgenodigd nadat zij zich ingeschreven via het aanmeldformulier, waar ze over zich zelf vertelden, waarom ze in een Ecodorp willen wonen en wat ze willen en kunnen betekenen voor het Ecodorp.

Op het heetst van de dag (32 °C) kwamen we samen bij fiets- en wandelcafé Hoeve Lieshout aan de Breijbaan en hebben we met elkaar kennisgemaakt en een vragen spelletje gespeeld waar de genodigden op thema’s van het leven hun antwoord konden geven. Zeer verhelderend en leuk!

Daarna zijn we met zijn allen via het schaduwrijk bos langs de Kootspeel gewandeld naar de doellocatie van het Ecodorp aan de Haanheuvelweg/Breijbaan. Daar heeft iedereen een goede indruk gekregen van de prachtige omgeving en hoe het Ecodorp daar in past. Vanwege de warmte zijn de genodigden, die soms van ver kwamen, van daaruit weer naar huis vertrokken.

De kerngroep is daarna samengekomen bij Paul om na te praten en verder te filosoferen over onze huisjes en het inrichtingsplan.

Op de woensdagavond daarop heeft de kerngroep in consent besloten wie van de genodigden zich konden aanmelden als geïnteresseerd lid. Dat was niet makkelijk, want het was een grote groep, leuke mensen en er zijn maar 8 huisjes. Belangrijk is het eerste gevoel, de klik, de energie, maar ook kijkend naar de totaalsamenstelling van de groep toekomstige Ecodorpers qua diversiteit, leeftijd, interesses.
En wat de nieuwe leden kunnen bijdragen aan een stabiele groep en het werk dat gedaan moet worden.

Na de vergadering zijn er vijf mensen uitgenodigd om zich aan te melden als geïnteresseerd lid, waarvan een enthousiast stel met twee jonge dochters.

Daarna hebben zich het stel met hun dochters en een single dame aangemeld en zijn nu geïnteresseerd lid van Bewonersvereniging Ecodorp Hof van Weleert. Daarmee is de groep Ecodorpers gegroeid tot een ledental van 11 mensen.

Op 20 september hebben zij al enthousiast meegedaan aan hun eerste Teams vergadering en op 1 oktober doen ze allemaal mee aan onze live doe-dag.
Dan zullen we tussen de middag weer een mogelijk nieuw geïnteresseerd lid gaan ontmoeten.

Als kerngroep zijn wij blij met de positieve energie die de nieuwe mensen meebrengen, ieder met zijn/haar eigen kennis en ervaring.

Van harte Welkom Samira, Rogier en Laura en dochters!