In de media

Ecodorpen: een woonvorm van de toekomst

NatuurlijkPlatform.nl 15 september 2023

Ecodorpen zijn woongemeenschappen die zowel sociaal, economisch als ecologisch duurzaam willen zijn. Wonen in verbinding met elkaar en in verbinding met de natuur draagt bij aan de gezondheid van mensen, gaat eenzaamheid tegen en sluit aan bij de sustainable development goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) zoals opgesteld door de VN.

Hof van Weleert: het eerste Ecodorp van Limburg

In Weert wil een kleine woongemeenschap van acht kleine huishoudens met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk leven.

De basis van het plan is kleinschalig, duurzaam en levensloopbestendig wonen. Alle huisjes zijn sociale huurwoningen die net zoals het buurthuis en werkplaats zoveel mogelijk zelf gebouwd worden van gezonde biobased materialen zoals hout, geperste stro, leem en vlas. Een belangrijke kernwaarde van het Ecodorp is ook dat de biodiversiteit in het gebied versterkt wordt. Qua vormgeving van de huisjes en buurthuis/werkplaats zal natuur inclusief bouwen dan ook een belangrijke leidraad zijn, waardoor zwaluwen, mussen en vleermuizen ook hun thuis kunnen vinden in het Ecodorp.

Hof van Weleert wil geen geïsoleerde gemeenschap zijn, maar in verbinding staan met haar omgeving. Het buurthuis is feitelijk de huiskamer van de bewoners, maar ook de buurtgenoten, vrienden, vrijwilligers en geïnteresseerden zijn er welkom. Het heeft hiermee dus een sociale functie voor de buurt. Samen willen we werken aan oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst.

We moeten beter moeten omgaan met de natuur, gaan consuminderen, of wel een stap maken van Ego naar Eco, waar de mens zichzelf niet meer boven de dieren en plantenwereld plaatst maar zich kan zien als onderdeel van die wereld en leeft in symbiose met de natuur. Mensen die graag willen meewerken om oplossingen voor de maatschappelijke, ecologische en technische uitdagingen te vinden en te realiseren, worden van harte uitgenodigd als vriend van het Ecodorp.

lees meer over het eerste Ecodorp van Limburg

Leren van lokale circulaire projecten op station Weert

Nederweert24, 31 augustus 2023


De lectoren (onderzoekers) en opleidingsmanagers van de technische opleidingen van Hogeschool Zuyd trapten op dinsdag 29 augustus hun nieuwe collegejaar af met het uitwisselen van ideeën rond drie lokale circulaire projecten. De Herenboeren Land van Weert, WeertEnergie en Ecodorp Hof van Weleert vertelden er over hun duurzame initiatieven in de inspirerende omgeving van perron Zuyd, te weten de voormalige wachtkamers op station Weert.

lees meer…

Een ecodorp in Weert: voor natuurliefhebbers en mensen die even een pauze in hun leven nodig hebben

De Limburger 12 juli 2023
Carola de Boer


Weert – Tien kleine ecowoningen, een tiny house en pipowagen, maar ook een voedselbos, groentetuin en een soort buurthuis. Het komt allemaal in het nieuwe ecodorp aan de Breijbaan in Weert.

lees meer…

Principeverzoek realisatie Ecodorp Hof van Weleert

Persbericht Gemeente Weert 12 juli 2023

Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor de ontwikkeling van een Ecodorp aan de Haanheuvelweg / Breijbaan.  Het Ecodorp bestaat uit een clustering van 10 kleine volwaardige sociale huurwoningen met, enkele bijbehorende gemeenschappelijke ruimtes, gemeenschappelijk groen zoals een voedselbos en permacultuurtuin en een Tiny House en pipowagen voor B&B.

lees meer…