Sustainable Development Goals

Leidraad in het project zijn de wereldwijd aanvaarde, door de VN opgestelde, 17 Sustainable Development Goals oftewel Duurzame Ontwikkelings Doelen.

* Ons project is een pilotproject met als doel te laten zien dat brede innovatie en visie werkt!
* Ons voorbeeld is het reeds gerealiseerde Ecodorp Boekel, waar we mee in verbinding zijn.