Duurzame doelen

Onze kernwaarden sluiten aan bij de 5P’s van de sustainable development goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) zoals zoals opgesteld door de VN. Deze 5 P’s zijn: People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace.

People
We willen leven met zorg en respect voor elkaar. De huisjes worden en blijven betaalbare huurwoningen en ook bieden we logeerplekken voor mensen die dat tijdelijk nodig hebben. Ons buurthuis staat open voor omwonenden en vrijwilligers. Op deze manier versterken we de lokale gemeenschap en helpen we eenzaamheid te verminderen/voorkomen.

Planet
Asbest eraf, zonnepanelen erop! Ons Ecodorp komt op de plek van een VAB (voormalige agrarische bebouwing) in de gemeente Weert. We willen het terrein met vervallen stallen met asbest daken opruimen en omvormen tot een groene plek met voedselbos, hagen en tuinen. Zo herstellen en vergroten we de biodiversiteit en maken we de wereld een stukje mooier. Bij het ontwerp en de bouw van de woningen, het buurthuis en de werkplaats maken we keuzes voor woningen, dus woningen gebouwd met duurzame en herbruikbare materialen. Verder gaan we zuinig om met water en gebruiken regenwater waar mogelijk.

Prosperity
Overvloed uit het voedselbos en de permacultuurtuin delen we. Ons buurthuis wordt een plek voor educatieve activiteiten zoals workshops om anderen te inspireren tot een meer bewuste woon- en leefstijl.

Partnership
Alleen ga je snel, samen kom je verder. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke en sociale functie. We bieden een plek voor vrijwilligers en staan open voor samenwerking met andere partijen zoals natuurorganisaties en faunabeheerders.

Daarnaast willen we actief bijdragen aan de energietransitie. Het is daarom onze ambitie om ‘living lab’ (proeftuin) te zijn voor bijvoorbeeld milieuvriendelijke technologieën voor zelfopslag van energie. De resultaten van dergelijke studies delen we om andere partijen in de woningmarkt te inspireren en te helpen om ook duurzame keuzes te maken.

Peace
Vrede is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. We willen hieraan bijdragen door het delen van overvloed, het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, en het bieden van rust en ruimte voor wie dat tijdelijk nodig heeft bijvoorbeeld om te herstellen van een ingrijpende gebeurtenis.

Bronvermelding:
Foto 1: https://www.zummerepower.nl/
Foto 2: https://www.dreamstime.com/