Ecodorp activiteiten

Als Ecodorpers willen we graag ons steentje bij te dragen aan een mooiere wereld.

Herstel en vergroten van biodiversiteit

We willen natuurinclusief bouwen, dat wil zeggen dat we bij het ontwerp en bij de bouw ruimte creëren voor planten en dieren. Ook gaan we een voedselbos en een permacultuurtuin aanleggen om de biodiversiteit te vergroten en voor voedselvoorziening. Meer informatie daarover vind je elders op onze website.

Maatschappelijke functie

Samen dingen doen en er zijn voor anderen, dat vinden we bij Ecodorp Hof van Weleert belangrijk.
Er komt daarom een buurthuis en we creëren twee Thoeës Huuskes, voor mensen die even een veilige en rustige woonplek nodig hebben. Want helaas.. soms gaat het opeens allemaal mis. Financieel, in de relatie, thuis of psychisch. Een tijd rust nemen op een plek die geborgenheid biedt kan helpen even alles op een rijtje te zetten en nieuwe kansen te ontplooien. De bewoners van de  Thoês Huuskes kunnen maximaal zes maanden bij ons verblijven.

Ze kunnen samen met ons dingen ondernemen en kunnen mee bouwen en creëren. Als ze liever op zichzelf willen zijn en in alle rust creëren, genieten of bijkomen en herstellen, dan is dit ook prima. Intensieve zorg of professionele begeleiding bieden we niet. Wat we bieden is een rustige plek om te onthaasten, ont-moeten en te ontdekken waar je gelukkig van wordt.

Living lab

Het recente IPCC rapport laat opnieuw zien dat als we als mensheid op aarde willen blijven overleven, we snel moeten acteren om de opwarming van de aarde te verminderen. Concreet betekent dat, dat we op zo kort mogelijke termijn moeten afschakelen van fossiele brandstoffen.

Daarnaast is het zo dat er door opwarming van de aarde er steeds meer weersextremen te verwachten zijn. Dit maakt het voor NUTS instellingen steeds moeilijker om inwoners jaarrond basisvoorzieningen te garanderen. Stroomuitval en periodes met verminderde beschikbaarheid van drinkwater zullen in de toekomst vaker optreden.

Ecodorp Hof van Weleert wil als living lab tonen dat het mogelijk is om als burgers daarop voorbereid te zijn en laten zien dat wonen met minimaal gebruik van NUTS voorzieningen mogelijk is. De opgedane kennis willen we delen middels publicaties en kleinschalige workshops.

Bronvermelding:
Foto 1, 2: eigen foto’s
Foto 3: http://milieubewust.blogspot.com/p/klimaatverandering.html

© 2023 Ecodorp Hof van Weleert. Alle teksten en illustraties op deze website zijn indicatief en zijn bedoeld om een indruk te geven van de huidige plannen. Er mogen geen rechten aan ontleend worden.