Water

De groendaken houden regenwater vast en filteren het. We kunnen het opgevangen water gedoseerd afvoeren naar opslagtanks. Het opgeslagen regenwater gebruiken we voor o.a. de wasmachine en de irrigatie van de voedseltuinen en kas. We gaan geen water gebruiken voor het doorspoelen van toiletten, omdat we gekozen hebben voor droog- cq compost toiletten.

Drinkwater nemen we af van het waterbedrijf. Mogelijk dat we in de toekomst ook regenwater geschikt gaan maken als drinkwater.

Regenwater wordt zoveel mogelijk opgevangen of vertraagd afgegeven aan de bodem (klimaatadaptief). Er komen geen dichte verhardingen op het terrein, hooguit halfopen waterdoorlatende verharding zoals grit op de looppaden, toegangsweg en parkeervakken.

Het afvalwater wordt gezuiverd op eigen terrein middels een helofytenfilter (rietveld) en weer afgegeven aan de natuur.