Kennismaken en lidmaatschap

Wonen in Ecodorp Hof van Weleert?
Met elkaar wonen in een Ecodorp doe je niet zo maar. Van de bewoners wordt verwacht dat ze actief bijdragen aan het onderhoud van het voedselbos, de tuinen en het Ecodorp terrein. Samen wonen in een Ecodorp betekent ook elkaar inspireren en stimuleren tot energie zuinig en milieubewust gedrag, zoals bijvoorbeeld:

  • enkele keren per week gezamenlijk koken (met de mogelijkheid samen eten),
  • consuminderen en samen apparatuur delen zoals wasmachines en diepvriezers.

Instroomprocedure
Om te ontdekken of je je thuis voelt in ons Ecodorp en voor een uitgebreide kennismaking hebben we een instroomprocedure. Hieronder hebben we dit kort voor je samengevat:

  • insturen aanmeldformulier
  • kennismakingsbijeenkomst met de kerngroep en overige leden
  • proefperiode van 3 maanden als geïnteresseerd lid (maandelijkse bijdrage €10,- dus €30,- totaal)
  • proefperiode van 1 jaar als aspirant lid (maandelijkse bijdrage €15,-)
  • volwaardig lid (maandelijkse bijdrage €15,-)
  • bewoner Ecodorp Hof van Weleert (indicatie van maandelijkse huur ca €525 – 725,- bijdrage EPV + NUTS ca €150,-)

Lidmaatschap
Als geïnteresseerde kun je je aanmelden bij het Ecodorp via onze contactpagina. Je vult een kennismakingsformulier in en als we denken dat er een klik is dan wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst. De kerngroep beslist daarna volgens de CONSENT-methode of je je kunt aansluiten als lid. Uiteraard kun jij ook aangeven of je geïnteresseerd bent om verder te gaan met ons of niet.

Je bent voor drie maanden geïnteresseerd lid, daarna kan je aspirant lid worden. Deze periode duurt één jaar. Na dit jaar ben je volwaardig lid. De algemene ledenvergadering beslist of je door kunt naar een volgende fase van lidmaatschap.

Als geïnteresseerd lid wordt er van je verwacht dat je deelneemt aan de wekelijkse online Teams vergadering (op woensdagavond van 19:30 tot 21:00) en maandelijkse live bijeenkomsten en eventuele andere gezamenlijke activiteiten om de groepsbinding te ontwikkelen/bevorderen. Tijdens het eerste Teamsoverleg mag je een buddy kiezen. Je denkt mee en mag je input geven. Hieruit kunnen eventueel al taken vloeien. Als geïnteresseerd lid mag je nog niet meebeslissen. Dit mag je wel als je aspirant lid bent. De periode van 3 maanden kan in overleg worden verlengd.

Bewoner worden
In het Ecodorp zijn straks acht huizen beschikbaar. Vier van deze woningen zijn bestemd voor de huidige kerngroep en de overige vier woningen worden toegewezen aan de leden die de instroomprocedure hebben doorlopen en vast lid zijn.

Einde lidmaatschap
Als je wilt stoppen als (aspirant-) lid, dan wordt dit zo gemakkelijk mogelijk voor je gemaakt. Het is niet fijn om deel uit te maken van een initiatief dat voor jou niet meer goed voelt.

Als je al in het Ecodorp woont, teken je het uittrede-document. De huur en bijdrage voor gezamenlijke voorzieningen stoppen als je de woning verlaat na de wederzijdse opzegtermijn van drie maanden.

Woon je nog niet in het Ecodorp, dan kun je meestal op kortere termijn opzeggen en zorg je alleen voor een goede overdracht van je rollen en acties.

Bronvermelding:
Afbeelding 1: www.loesje.nl