Haanheuvel wordt vogelparadijs!

Werkdag natuurbelevingspad zondag 3 maart 2024

De eerste bewoners op de Haanheuvelweg kunnen hun intrek nemen. En dat zijn niet wij, de mensen, maar de vele vogels waarvoor we huisjes hebben opgehangen. Vandaag hebben we met een groep enthousiaste vrijwilligers 29 (!) nestkasten opgehangen langs het natuurbelevingspad. Hiermee hopen we de soortenrijkdom en daarmee de biodiversiteit te vergroten. Vogels die hun intrek nemen in de eiken kunnen meehelpen de processierups te bestrijden.

In de ochtend hebben we de verschillende soorten huisjes uitgestald en heeft Hans van de IVN Vogelwerkgoep verteld welk type kastje geschikt is voor welke vogel. Zo leerden we dat een winterkoning van een beschut plekje houdt mét uitzicht en dat zijn nestkastje daarom een brede opening heeft.

De boomkruiper kruipt langs de boom omhoog om daarna het huisje in te gaan. Vandaar dat de opening aan de zijkant tegen de boom aan zit. Bij een ander vogelhuisje moesten metalen plaatjes rond de opening worden geplaatst, zodat de specht de opening niet groter kan maken.

Daarna zijn we samen aan de slag gegaan. We hebben kastjes opgehangen voor o.a. mezen, roodborstjes, boomkruipers en vleermuizen.

Tijdens de lunch begon de zon heerlijk te schijnen en de vogels kwetterden er vrolijk op los.

Toen we klaar waren zagen we de eerste koolmees al een kastje inspecteren. Over een paar maanden hopen we veel activiteit aan te treffen.

Het was een leuke en leerzame werkdag! Dank aan allen die geholpen heeft en speciale dank aan buurman Bert met al het gereedschap en handige ladders.

Deze eerste werkdag aan het natuurbelevingspad ‘Rondje Haanheuvel’ is mede mogelijk gemaakt dankzij een duurzaamheidsbijdrage van de Rabobank. Zie ook https://weleert.nl/2024/01/22/januari-feestmaand/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *