Over ons

Hallo allemaal.

Wij zijn een groep 50 plussers uit Limburg en Brabant die een missie met elkaar hebben; Het verwezenlijken van een Ecodorp, waar we samenleven in harmonie met elkaar en moeder Aarde.

Een eigen plek waar we samen bouwen aan een natuurlijke habitat waar we de kernwaarden van het leven van weleer eren en dat uitdragen. Met de kennis van NU.

Klein en gezond wonen in je eigen ‘Hobbitwoning’ gemaakt van natuurlijke materialen. Veilige plek om je terug te trekken of naar terug te keren na een mooie dag van samenzijn, samenwerken, samen genieten van alle seizoenen die zo dicht bij zijn.

Leven in eenvoud, ontspullen, onthaasten, back to basic, zinvol.

Wij zijn nog op zoek naar grond, 0,5 hectare tot 2 hectare voormalige agrarische bestemming, liefst met bos en schuur/stal. In de Gemeente Weert of ergens in Midden Limburg in het buitengebied.

We zijn in gesprek met enkele grondeigenaren en ons plan is door de Gemeente Weert via een ‘intake commissie’ in behandeling genomen.

Hieronder onze Missie, Visie en Strategie.

Onze Missie

Wij streven naar een leven in harmonie met elkaar en met de omgeving waarin de volgende pijlers het fundament zijn:

  • Integraal holistisch leven
  • Verantwoordelijkheid
  • Gemeenschapsvorming
  • Duurzaamheid
  • Persoonlijke groei

•We samenleven, waarbij het voorzien in levensonderhoud, ontspanning, leren, zorg en aandacht voor elkaar, verweven zijn. (Integraal holistisch leven)

• In vrijheid de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van je eigen leven (Verantwoordelijkheid).

• Door samenwerking meer te bereiken dan we als individuen kunnen (Gemeenschapsvorming).

• De Aarde en zijn Natuur ongeschonden doorgeven aan de volgende generatie. Daar waar mogelijk de aarde herstellen van eerder beschadigingen.

  • Je eigen levensmissie te ontdekken en deze ook te volgen. (Persoonlijke groei).

Onze Visie

Wij verwezenlijken onze missie door:

• De woningen met duurzame en hernieuwbare materialen te bouwen.

• Het gebruik van energie en warmte te minimaliseren en zoveel mogelijk zelf op te wekken.

• Regenwater op te vangen te zuiveren en na gebruik weer schoon terug te geven aan de natuur.

• Het vormen van een gemeenschap in een win-win situatie met onze sociale omgeving en het bouwen aan een lokale economie.

• De biodiversiteit bevorderen door de natuurlijke omgeving te behouden en te versterken bij het voorzien in onze voedselvoorziening. (Permacultuur)

• Onze ervaringen te delen en uit te dragen.

Onze Strategie

• We organiseren 1x in het voorjaar en 1x in het najaar een open dag