Voedseltuin

Op een halve hectare gaan we een Voedselbos met groentetuin op basis van permacultuurprincipes aanleggen. Enerzijds voor ons eigen voedsel, maar anderzijds zeker ook als voedsel voor insecten, vogels en andere dieren. Hiermee hopen we de biodiversiteit een boost te geven.

Met de groentetuin hopen we in ons eigen voedsel te kunnen voorzien. Bij genoeg oogst kunnen we, geheel volgens de principes van de Permacultuur, de overvloed delen. We onderzoeken de mogelijkheid om de moestuin in de toekomst uit te breiden naar een CSA (Community Supported Agriculture), indien nodig op een te pachten perceel in de omgeving van ons ecodorpje.

Verder willen we graag op een natuurlijke manier (biologisch-dynamisch) bijen gaan houden. Dat wil zeggen dat de honing in principe niet geoogst gaat worden, maar dat de bijen deze zelf mogen houden om de winter door te komen. In ruil daarvoor zullen ze zorgen voor de bestuiving van bomen en struiken, waardoor wij daar de vruchten van kunnen plukken, letterlijk en figuurlijk.

Rond onze huisjes zullen we ook veel beplanting aanleggen; het zal een combinatie worden van vaste planten, heesters en bomen, waarbij we de diverse functies van een succesvol ecosysteem niet uit het oog zullen verliezen.