Het Dorp

Ons plan is het realiseren van een Ecodorpje van 8 zelfvoorzienende biobased permanente Tiny houses van met een oppervlakte max. 60 m2. We willen dat gaan doen dat op een landbouwperceel gelegen naast een natuurgebied in de gemeente Weert.

Een perceel dat door de provincie is aangemerkt als ‘Groenblauwe mantel’, wat betekent dat het de ambitie van de provincie Limburg is om op die plek te komen tot omvorming van landbouwgrond tot nieuwe natuur.

Wij willen daar als maatschappelijk bewust collectief particulier initiatief graag aan meewerken en ca 5 hectare nieuwe natuur aanleggen met 8 huisjes.

Een buurthuis, koude kas cq wintertuin, voedselbos en kruidenrijke natuurweides ingebed.

Ongeveer 12 mensen die daar gaan wonen, samenwerken aan de gemeenschappelijke levensdoelen. Zoals in de tijd van weleer zorg dragen voor elkaar en de natuur waar we de vruchten van plukken.

De ambitie van het Rijk is om de komende jaren 80.000 hectare nieuwe natuur in Nederland te realiseren om de klimaat- en economische activiteiten te compenseren.

Wij hebben de ambitie om 5 hectare daarvan te realiseren, klimaat Positief, CO2 Negatief.

We werken aan een goed doordacht, uitvoerbaar en betaalbaar plan, met als doel dat we nieuwe natuur gaan aanleggen die past in dat gebied en de biodiversiteit een boost gaat geven.

Een voorbeeld voor de oplossing van de vele actuele vraagstukken waar Nederland mee kampt. Klimaat, stikstof, voedselvoorziening en wonen.

Leidraad in het project zijn ook de wereldwijd aanvaarde, door de VN opgestelde 17 SDG’s oftewel Sustainable Development Goals.

• Ons project is een pilot project met als doel te laten zien dat brede innovatie en visie werkt!

• Ons voorbeeld is het gerealiseerde Ecodorp Boekel, waar we mee in verbinding zijn.

De nieuwe natuur.

Daar werken we samen met de mensen die daar veel ervaring mee hebben. In planfase en daarna in ontwikkeling te monitoren en eventueel bij te sturen.

De aanleg en het beheer doen we samen.

De buurt wordt erbij betrokken.

Onze visie van duurzaam wonen.

De Huisjes

Die maken we zoveel mogelijk zelf of zoeken samenwerking met bedrijven en mensen die onze visie ondersteunen. We willen de ondergrond zo min mogelijk verstoren dus kiezen voor waarschijnlijk voor schroeffunderingspalen. Daarop komen 2 Units met een zadeldak die gekoppeld worden van inwendig ca 3×10 m. Bouwmaterialen in vloer, wand en dak zijn hout, stro, kalkhennep, vlas, EPDM folie en een biodiversiteit/sedum groendak, een zonnedak of een combinatie daarvan.

We streven ernaar om in de huisjes en het buurthuis 100% circulaire innovatieve bouwmaterialen te gebruiken. Daarbij kijken we ook naar de herkomst van de bouwmaterialen, die komen van plaatselijke leveranciers- en producenten. Toepassing van gerecyclede bouwmaterialen, zoals hout, zorgt ervoor dat dat niet verbrand wordt, maar dat de CO2 opgeslagen wordt. We kijken ook naar toepassing van nieuwe biobased bouwmaterialen, afkomstig uit de reststromen van de landbouw. Denk hierbij aan prefab geperst stro wanden, vlas isolatie en isolatie van schapenwol.

Maximaal geïsoleerd en een gezond damp open leefklimaat. Er is weinig tot geen energie benodigd voor verwarming.

Water

De Groendaken houden regenwater vast en filteren het. We kunnen het opgevangen water gedoseerd afvoeren naar opslagtanks. Het opgeslagen regenwater gebruiken we voor oa. de wasmachine, het doorspoelen van de toiletten en de irrigatie van de voedseltuinen en kas. Drinkwater dat nemen we af van het waterbedrijf. Mogelijk dat we in de toekomst ook regenwater geschikt gaan maken als drinkwater.

Regenwater wordt zoveel mogelijk opgevangen of vertraagd afgegeven aan de bodem (klimaatadaptief). Er komen geen dichte verhardingen op het terrein, hooguit halfopen waterdoorlatende verharding zoals grid op de looppaden, toegangsweg en parkeervakken.

Het afvalwater wordt gezuiverd op eigen terrein middels een helofytenfilter (rietveld) en weer afgegeven aan de natuur.

Energie

Stroom, zoveel mogelijk gelijkstroom, want dat scheelt een hoop omzettingsverlies naar wisselstroom. De meeste apparaten, zoals TV, stereo, ijskast ect. werken van oorsprong op gelijkstroom. De stroom vretende omzetter van wisselstroom naar gelijkstroom (adapter) slopen we eruit. We krijgen dus 2 stroom circuits, wisselstroom 220 V en 12 V gelijkstroom (USB)

We wekken zoveel mogelijk stroom op met zonnepanelen. Voor de donkere wintermaanden december, januari en februari zorgen we voor een batterijsysteem waar geen vervuilend lithium in zit. Bijvoorbeeld zoutwaterbatterijen.

Voor verwarming van de huisjes in de koude maanden, of beter gezegd de kilte eruit te halen gaan we GEEN houtkachels inzetten. Dat is te vervuilend en inefficiënt.

Ook arbeidsintensief, hout hakken, klieven, stapelen, mee sjouwen. Niet echt goed voor een gezonde binnenlucht ook, veel ongezond fijnstof.

Pelletkachels is misschien nog een noodoptie als alle energie op is in de winter, want die zijn veel schoner. Maar liever niet.

Dus qua verwarming wordt het maximaal isoleren op een natuurlijke wijze.

In een kleine goed geïsoleerde woning is er een kleine warmtebehoefte.

De huisjes worden voorzien van vloerverwarming/koeling op basis van een watergedragen systeem. Simpel, behaaglijk en efficiënt.

De warmte halen we uit ondergrondse supergoed geïsoleerde waterbuffers die we laten voeden door vacuüm buizen zonnecollectors. En als de zon schijnt dan doet een klein warmptepompje het werk zodat de opgeslagen warmte in de buffers niet aangesproken hoeft te worden.

Ventilatie is belangrijk voor gezonde lucht in je huis. Ook dat houden we simpel volgens het ARKO principe. Alle Ramen Kunnen Open! Natuurlijke ventilatie dus, mens gestuurd.

Klimaatkas

We onderzoeken de mogelijkheid van een klimaatkasruimte aan het huisje. Dat is een aangebouwde buiten/binnenruimte aan het huisje. Met veel glas, op het Zuiden, met een dak van semi zondoorlatende glazen zonnepanelen.

Dat wordt een onverwarmde ruimte, een klimaatbuffer die warmte en stroom oplevert en ook een wintertuin/groentekruidentuin is.

Buurthuis

Dat wordt op basis van dezelfde principes als de huisjes vormgegeven.

Het is een plek waar we samen kunnen komen, om te overleggen, de oogst te verwerken, te werken (gemeenschapsvorming) Er kunnen ook workshops en informatie- en kennisdeel- bijeenkomsten gegeven worden. Ook kunnen er buurtbijeenkomsten plaatsvinden (cohesie).

Het wordt het bruisend hart van het Ecodorp.

Welkom in Ecodorp Hof van Weleert.