Het Dorp

Ons plan is het realiseren van een Ecodorp in de groenste stad van Nederland: Weert.

Het perceel dat we op het oog hebben is een VAB, een voormalige agrarische bebouwing in de gemeente Weert. Daar gaan we iets moois van maken! 

De huidige vervallen bebouwing ruimen we op. Er voor in de plaats komen kleine klimaatpositieve woningen ingebed in een voedselbos, waar vogels, vlinders, egels en andere dieren welkom zijn. 

De ambitie van het Rijk is om de komende jaren 80.000 hectare nieuwe natuur in Nederland te realiseren om de klimaat- en economische activiteiten te compenseren. Wij hebben de ambitie om 1 hectare daarvan te realiseren, klimaat positief, CO2 negatief.  We willen zo bijdragen aan een oplossing voor de vele actuele vraagstukken waar Nederland mee kampt. Klimaat, stikstof, voedselvoorziening en wonen.

Bronvermelding:
Foto 1: https://www.metonsinweert.nl/nl/toerisme/natuur