Het Dorp

Ons plan is het realiseren van een Ecodorpje van maximaal 8 zelfvoorzienende permanente biobased Tiny houses met een oppervlakte van max. 60 m2. Het worden duurzame, betaalbare huurwoningen. We willen graag laten onderzoeken of het haalbaar is om volledig off-grid te gaan met milieuvriendelijke technologie├źn voor warmte- en energieopslag.

We willen deze gaan realiseren op een perceel dat is omringd door het natuurnetwerk in de gemeente Weert. Het perceel dat we momenteel op het oog hebben is een VAB, een voormalige agrarische bebouwing.

Wij willen het omvormen tot een groene Ecodorp omgeving en een vloeiende verbinding in het natuurnetwerk. Met een goed onderbouwd biodiversiteitsplan gaan we de biodiversiteit van het natuurnetwerk en de omgeving in het buitengebied versterken.

Als maatschappelijk bewust collectief particulier initiatief willen wij hier circa 1 hectare nieuwe natuur aanleggen met 8 huisjes, buurthuis, koude kas cq. wintertuin, voedselbos en permacultuurmoestuin, het geheel ingebed in kruidenrijke natuurweides.

Ongeveer 12 mensen die daar gaan wonen en samenwerken aan de gemeenschappelijke levensdoelen. Zoals in de tijd van weleer zorg dragen voor elkaar en de natuur waar we de vruchten van plukken.

De ambitie van het Rijk is om de komende jaren 80.000 hectare nieuwe natuur in Nederland te realiseren om de klimaat- en economische activiteiten te compenseren.

Wij hebben de ambitie om 1 hectare daarvan te realiseren, klimaat Positief, CO2 Negatief.

We werken aan een goed doordacht, uitvoerbaar en betaalbaar plan, met als doel dat we nieuwe natuur gaan aanleggen die past in dat gebied en de biodiversiteit een boost gaan geven.

Een voorbeeld voor de oplossing van de vele actuele vraagstukken waar Nederland mee kampt. Klimaat, stikstof, voedselvoorziening en wonen.