Het Dorp

Ons plan is het realiseren van een Ecodorpje van 8 tot 12 zelfvoorzienende biobased permanente Tiny houses met een oppervlakte van max. 60 m2. Het worden duurzame, betaalbare huurwoningen. We willen deze gaan realiseren op een landbouwperceel gelegen naast een natuurgebied in de gemeente Weert.

Een perceel dat door de provincie is aangemerkt als ‘Groenblauwe mantel’, wat betekent dat het de ambitie van de provincie Limburg is om op die plek te komen tot omvorming van landbouwgrond tot nieuwe natuur.

Wij willen daar als maatschappelijk bewust collectief particulier initiatief graag aan meewerken en ca 5 hectare nieuwe natuur aanleggen met 8 tot 12 huisjes.

Het geheel van huisjes, buurthuis, koude kas cq. wintertuin, voedselbos wordt ingebed in kruidenrijke natuurweides.

Ongeveer 12-16 mensen die daar gaan wonen en samenwerken aan de gemeenschappelijke levensdoelen. Zoals in de tijd van weleer zorg dragen voor elkaar en de natuur waar we de vruchten van plukken.

De ambitie van het Rijk is om de komende jaren 80.000 hectare nieuwe natuur in Nederland te realiseren om de klimaat- en economische activiteiten te compenseren.

Wij hebben de ambitie om 5 hectare daarvan te realiseren, klimaat Positief, CO2 Negatief.

We werken aan een goed doordacht, uitvoerbaar en betaalbaar plan, met als doel dat we nieuwe natuur gaan aanleggen die past in dat gebied en de biodiversiteit een boost gaan geven.

Een voorbeeld voor de oplossing van de vele actuele vraagstukken waar Nederland mee kampt. Klimaat, stikstof, voedselvoorziening en wonen.