De Organisatie

We willen betaalbaar wonen mogelijk maken voor iedereen. 

Daarom kiezen wij voor huurwoningen in het sociale segment, die na ons beschikbaar zullen zijn voor nog vele anderen. Het uitgangspunt is dat wonen een basisbehoefte is en voor elke portemonnee mogelijk moet zijn. Ook onze rechtspersonen organisatie is plat, gelijkwaardig en zonder winstoogmerk ingericht. Ons uitgangspunt is dus dat alles van de vereniging is, maar niets van individuele personen. Het is daarom ook niet nodig om het bezit veel meer waard te laten worden, of om heel veel eigen vermogen op te bouwen. Het bezit hoeft enkel in stand te blijven. Omdat we de woningen dus nooit hoeven te verkopen, is het ook niet nodig om de kavel op te splitsen. Er hoeven enkel zelfstandige wooneenheden gerealiseerd te worden die voor altijd op deze manier verhuurbaar blijven. 

Ons project bestaat uit twee rechtspersonen: 

1. VaVer 
We hebben een Vastgoedvereniging (VaVer), die eigenaar is van de grond en de woningen en die de verschillende leningen aangaat om de aanschaf en bouw te realiseren. De VaVer verhuurt het vastgoed aan de BeVer. De VaVer heeft twee leden, namelijk ‘Bewonersvereniging Hof van Weleert (uitvoerend lid) en Vrijcoop (controlerend lid). 

Het doel van de VaVer is om deze woningen te realiseren en tot in oneindigheid in stand te houden als huurwoningen in het sociale segment. De VaVer heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. Geld dat overblijft nadat de rente en aflossingen van de leningen zijn betaald, wordt gebruikt voor onderhoud aan de huizen, en later herinvesteerd in nieuwe projecten met dezelfde structuur. 

2. BeVer 
Alle bewoners zijn lid van de Bewonersvereniging Hof van Weleert” (BeVer). De BeVer verhuurt en beheert de woningen en ontvangt huur van de leden. De BeVer is uitvoerend lid, die het dagelijkse reilen en zeilen binnen de vastgoedvereniging bepaalt. 

VrijCoop 
In Duitsland is al in 1992 een concept bedacht waarmee betaalbaar wonen voor woongemeenschappen realistisch haalbaar wordt op deze zelfde manier: het Mietshäuser Syndikat. Hierbij zijn ongeveer 200 woongemeenschappen aangesloten. VrijCoop is een Nederlandse zusterorganisatie van het Mietshäuser Syndikat. 

VrijCoop levert per project twee mentoren die toezicht houden op afgesproken structuurbesluiten. Aanpassing van de huurprijs en bijvoorbeeld ook de verkoop of splitsing van het vastgoed is alleen mogelijk met instemming van VrijCoop en omdat het doel van VrijCoop is om betaalbare huurwoningen tot in oneindigheid in stand te houden zal deze instemming er in de basis nooit komen. 

Volgens dit model zijn al succesvolle projecten opgezet, zoals o.a. Ecodorp Boekel en Leef- en Groei Hoeve. 

Meer informatie is te vinden op: 

www.vrijcoop.org, www.syndikat.org, www.ecodorpboekel.nl, www.leefengroeihoeve.nl , https://vrijkoop.bajesdorp.nl/ 

De leden 

De leden zijn lid van de bewonersvereniging, betalen huur aan de BeVer en dragen bij aan het reilen en zeilen binnen de BeVer. Niemand is eigenaar of heeft persoonlijk financieel gewin of afhankelijkheid van de vereniging. Alle leden leggen bij lidmaatschap een inleg in als renteloze, achtergestelde lening, die je terugkrijgt bij vertrek.

 Meer informatie over lidmaatschap en lid worden vind je hier.

Financiering

Voor de financiering van de grond en de bouw van de huizen maken we gebruik van verschillende bronnen:

  • eigen kapitaal: inleg van de leden
  • certificaten met een looptijd van 5-10 jaar
  • subsidies
  • hypotheek: financiering door de Duitse GLS bank (die veel ervaring heeft met het financieren van woongemeenschappen)

Bronvermelding:
Afbeelding 2: www.istockphoto.com