In the Flow

Het mooie van deze tijd is dat steeds meer mensen zich realiseren dat het 5 voor 12 is en we samen aan de slag moeten om het roer om te gooien naar een samenleving waar tijd weer relatief is, we in verbinding staan met elkaar en onze omgeving. Het stadsbestuur wil lokale initiatieven die lokale opgaven die actueel zijn, zoals klimaat, biodiversteit, sociale samenhang, gezondheid, welvaart en welzijn NU aan pioniers en pilots een kans geven om daar van onderuit een oplossing voor te ontwikkelen.

Er is vanuit het stadsbestuur van Weert een groene duurzame ambitie bedacht en op papier gezet, voor ons een uitnodiging om te helpen die ambitie waar te maken. zie https://www.weert.nl/waw2030

We hebben die uitnodiging aanvaard en ons initiatief en visie voor Ecodorp Hof van Weleert en andere duurzame permanente Co-housing initiatieven ingebracht in het spreekrecht in de raadscommissievergadering Ruimte & Economie van juni 2022.

Reden om in te spreken was dat wij als Ecodorp initiatief even op hold waren gezet door het ambtelijk apparaat. Omdat er meerdere ‘klein wonen’ initiatieven ingediend waren, moest er eerst een beleidsnota op geschreven worden, waarlangs die initiatieven gelijkelijk zouden worden beoordeeld.

De door ons lang verwachte nota is geheel toegespitst op flexibel Tiny House ’tijdelijke’ initiatieven.

Daar past een Ecodorp niet in… Dus hebben wij voorafgaand aan het spreekrecht een eigen concept nota, visie, ingediend voor permanente oplossingen.

En die was door meerdere raadscommissieleden ook gelezen. En daar werden we dus ook op bevraagd.

Resultaat is dat de ‘Klein wonen in Weert’ nota blijft staan voor de toekomstige Tiny housers in Weert die flexibiliteit willen. En dat permanente innovatieve klein wonen + natuur initiatieven uitgenodigd worden door B&W om ons project in te dienen. Ecodorp Hof van Weleert zou zo maar eens de Pilot van Weert kunnen worden voor een Ecodorp! De uitdaging voor het stadsbestuur is om open te staan voor een nieuwe bestemming, bestemming ‘Ecodorp’. Zoals voor de vergunning van Ecodorp ‘Land van Aine’ in ter Apel, voor het eerst in Nederland is gebeurd.

Versterking

Sinds eind mei 2022 is de klimaatburgemeester van Nederland en initiatiefnemer/voorzitter Ad Vlems van het succesvolle, inspirerende Ecodorp Boekel toegetreden als lid van de kerngroep van Ecodorp Hof van Weleert. Om ons met zijn kennis en ervaring te ondersteunen in het komende proces. Ecodorpers trekken samen op, leren van elkaar, om een leefbare toekomst te creëren, vanuit de passie dat we het kunnen! Als ons Ecodorp er staat, dan gaan wij onze kennis en ervaring ook weer delen met nieuwe Ecodorp initiatieven. Welkom Ad!

Nieuwe natuur + voor altijd betaalbaar wonen

Ons projectplan houdt in dat we een klein Ecodorpje gaan realiseren op landbouwgrond met een provinciale status ‘Groenblauwe mantel’. Die status is niet gek, want de grond grenst aan een natuurgebied wat versterkt moet worden. ‘Voor wat hoort wat zegt de gemeente’, ok gaan we doen in ons projectplan,

5 hectare nieuwe natuur + 8 biobased, CO2 negatief huisjes en buurthuis op 1/5 van de grond dus 1 hectare maximaal.

De huisjes worden huurwoningen. (onder de sociale huurgrens, red.)

Als Bewoner wordt je lid van de BeWonersVereniging (BeVeR) Ecodorp Hof van Weleert. Het hele project wordt gefinancierd vanuit de VastgoedVereniging (VaVer) Ecodorp Hof van Weleert. De VaVer bestaat uit 2 leden; de BeVer Ecodorp Hof van Weleert en Vereniging VRIJCOOP als controlerend lid. VRIJCOOP heeft een Veto recht; ze stemt tegen als de BeVeR het vastgoed zou willen verkopen aan een marktpartij.

En zo creëren we betaalbare huurwoningen die nooit in de handen kunnen vallen van investeerders die er maximaal persoonlijke profit uit willen slepen.

Dat geeft Rust en Ruimte om samen te werken aan de toekomst.

In de flow vooruit

vooruit blikje

• juni, infoavond met buurtbewoners

• eind juni ALV Vrijcoop, lidmaatschap, indienen concept projectplan, als komend project

• eind juni naar de notaris en KvK, oprichten van BeVer Ecodorp Hof van Weleert, rechtsvorm

• direct na de bouwvak 2022 openbare informatieavond Raad & Bestuur, raadszaal stadhuis Weert,

Initiatief van Ecodorp Hof van Weleert, duopresentatie Paul en Ad

• Principe akkoord van de gemeenteraad medio september

• Start realiseringsfase, omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging, oprichting VaVer, financiering, grondaankoop.

• Realisatie Ecodorp vanaf 31 december 2023

Wil je mee Doen?

Op het moment van schrijven zijn er nog 4 huisjes vrij. Wil je mee Doen? We horen graag van je, zie contactpagina.

Beweging

Hallo allemaal,

we hebben met zijn allen een heftige tijd doorgemaakt tijdens de Corona crisis. Onze kerngroep is qua aantal kartrekkers gegroeid en weer afgenomen. Plannen zijn bijgesteld omdat een beoogd perceel afviel. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Maar dat hoort er allemaal bij. Nieuwe focus. Nieuwe kerngroepleden.

We hebben nu een aantal dierbare zijlijners, die het op het moment allemaal te onzeker vinden en terecht dat kost een hoop energie. Alle zeilen bijzetten en hens aan dek om scherp in de wind te varen. Er waait een gekke wind in bestuurlijk Nederland, ze weten gewoon niet hoe de urgente problemen op te lossen en een koers uit te zetten.

Gelukkig zijn er pioniers die succesvol zijn. Zoals bijvoorbeeld die van Ecodorp Boekel en de Leef en Groei Hoeve. En niet te vergeten de talloze Ecodorp initiatieven die aangesloten zijn bij het Ecodorpen Netwerk GEN Nederland, Europa en wereldwijd EN coöperatieve kennisdeel platform Cooplink.nl.

Zij hebben hard aan de weg getimmerd en deuren geopend. En dat doen ze nog steeds om ecologische wooninitiatieven een kans te geven, als pioniers in de richting van hernieuwde wetgeving. Zij zitten aan tafel met de landsbestuurders en pleiten voor een alternatief. Chapeau voor deze kartrekkers!

Qua organisatie hebben we veel bereikt. We hebben beslist dat we ons Ecodorp gaan realiseren in samenwerking met Vereniging Vrijcoop. Dat betekent dat we bij de notaris een Bewoners Vereniging (BeVer) gaan oprichten en die inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dan hebben we een rechtsvorm.

We gaan ons project indienen bij Vrijcoop. Als ons project wordt aangenomen in de Algemene Leden Vergadering (ALV) dan worden we een Vrijcoop project.

Duurzaam betaalbare huurwoningen die nooit op de markt kunnen komen, sociaal en zekerheid.

Daarbij leggen wij als Ecodorp Hof van Weleert de projectdoel lat hoog. We gaan 5 hectare nieuwe natuur aanleggen en willen daarvoor als tegenprestatie van de bestuurders een permanente vergunning om daar 8 kleine duurzame, biobased off grid woninkjes in te plannen. We worden dan ook natuurbeheerders.

Nog genoeg werk te doen de komende maanden.

Wel leuk, want we gaan meehelpen om de grote vraagstukken van NU op te lossen. En meewerken aan een blauwdruk hoe het leven simpeler, rechtvaardiger en in verbinding met elkaar en moeder Aarde kan zijn. Ook een mooi positief gevoel dat de kritische massa groeit en we daaraan bijdragen.

Wil je meedoen?

Op dit moment van schrijven zoeken we nog versterking van onze kerngroep. En zijn er nog 4 geplande huisjes beschikbaar.

Op de Contactpagina vindt je ons als je wilt reageren.

Op de Blog pagina kan je een berichtje insturen.

Tot zover,

Warme groetjes,

Paul