Natuurbelevingspad 1

Welkom op het Natuurbelevingspad Rondje Haanheuvel.

De route is ca 2 km lang en is gemarkeerd met witte stippen. Scan de QR-codes langs de route voor leuke weetjes en om meer verbinding met de natuur te ervaren. Veel plezier!  ‘

Welkom op het natuurbelevingspad. Ga lekker zitten op het bankje. Geniet van het moment. Voel je wind op je wangen? Kijk eens rustig om je heen. Wat zie je dichtbij? Wat zie je in de verte?

Verlangen is als een rivier, die steeds dezelfde naam behoudt, maar waarin het water voortdurend verandert.

Multaluli, Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) (1820 – 1887)

Eén beek, twee gezichten

Vlakbij de bank mondt de Houtstraatlossing uit in de Leukerbeek. Misschien is het je opgevallen dat de Leukerbeek voor je eigenlijk een dubbele beek is en twee van elkaar gescheiden waterstromen heeft?

Dat is zo gemaakt omdat de Leukerbeek een dubbele functie heeft. De doorstroommoerras-helft van Leukerbeek zorgt voor verbinding tussen allerlei Peelvennen. Ze komt van de Kootspeel (achter je, aan de overkant van de Breijbaan) en stroomt verder naar de Roukespeel.  

Daarnaast zorgt de Leukerbeek ook voor de afvoer van het “gewone water” uit landbouw- en stedelijk gebied. Dat voedselrijke water wordt gescheiden gehouden van het doorstroommoeras water.

Zie je het verschil in biodiversiteit? Waar zou de otter zich het meest thuis voelen, denk je?

De mens die in harmonie leeft met de natuur, is helder als water.

Lao-Tse
Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)

> Steek de Spechtenbaan over en volg het pad rechts van de afvoerloop. Je loopt langs dikke zomereiken en hoge populieren.