Principeverzoek realisatie Ecodorp Hof van Weleert

Persbericht Gemeente Weert 12 juli 2023

Beoogde locatie aan de Haanheuvelweg / Breijbaan.


Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor de ontwikkeling van een Ecodorp aan de Haanheuvelweg / Breijbaan.  Het Ecodorp bestaat uit een clustering van 10 kleine volwaardige sociale huurwoningen met, enkele bijbehorende gemeenschappelijke ruimtes, gemeenschappelijk groen zoals een voedselbos en permacultuurtuin en een Tiny House en pipowagen voor B&B. 

Principeverzoek

Een principeverzoek is feitelijk een verzoek om medewerking aan een nieuwe ontwikkeling die afwijkt van het bestemmingsplan. In dit verzoek geeft de initiatiefnemer in grote lijnen aan wat het planvoornemen is en motiveert hierin waarom de gemeente hier medewerking aan zou moeten verlenen.

Nieuwe woonvorm in de gemeente Weert

Het woonconcept omvat tien kleine volwaardige sociale huurwoningen voor permanente bewoning met een vloeroppervlak van ca 60 m2, waarvan acht woningen zijn bedoeld voor vaste bewoners van het Ecodorp en twee woningen (Thoeës Huuskes) zijn bedoeld voor mensen die “even een pauze nodig hebben in hun leven” en maximaal zes maanden bij Hof van Weleert verblijven.
Uitgangspunt is dat het initiatief wordt gerealiseerd met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dus woningen gebouwd met duurzame en herbruikbare materialen met een positieve impact op het milieu en optimaal verbruik van warmte en energie, water en afvalwaterzuivering.
Het Ecodorp Hof van Weleert is het eerste Ecodorp in Limburg, waarbij als kernwaarden gelden: zorg voor de natuur, zorg voor elkaar, autonomie en kennisdeling.

“Met het initiatief wordt invulling gegeven aan de ambitie om nieuwe woonvormen te realiseren, bijvoorbeeld op locaties met vervallen bebouwing op een voormalige agrarische bedrijfslocatie, zoals hier het geval is. Het initiatief past volledig in de ambitie om te bouwen naar behoefte. Het initiatief dient gezien te worden als een pilot. Het betreft een nieuwe woonvorm en het past volledig binnen de strategische visie van de gemeente om initiatieven te faciliteren die zich richten op bewustwording, naar elkaar omzien, dichter bij de natuur en met een kleine voetafdruk. Dat is de reden dat het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met dit principeverzoek.”

Wethouder Wendy van Eijk

“Als Weertenaar ben ik erg blij dat na jaren voorwerk de puzzelstukjes nu op zijn plaats lijken te vallen. Hof van Weleert heeft een locatie gevonden voor het eerste Ecodorp van Limburg. Net als onze vrienden van Ecodorp Boekel en Land van Aine willen we een inspirerend voorbeeld zijn van kleinschalig en natuurinclusief wonen. Zorgen voor elkaar en de natuur vinden wij belangrijk. De huidige vervallen bebouwing ruimen we op. Er voor in de plaats komen kleine klimaatpositieve woningen ingebed in een voedselbos, waar vogels, vlinders, egels en andere dieren welkom zijn. We gaan er iets moois van maken!”

Paul Bausch, initiatiefnemer Ecodorp van Weleert

Vervolgtraject

Nadat de omwonenden zijn geïnformeerd is het aan de initiatiefnemer om de plannen verder uit te werken.

Toekomstige locatie Ecodorp Hof van Weleert – Google Maps