Juridische structuur

We willen betaalbaar wonen mogelijk maken voor iedereen. 

Daarom kiezen wij voor huurwoningen in het sociale segment, die na ons beschikbaar zullen zijn voor nog vele anderen. Het uitgangspunt is dat wonen een basisbehoefte is en voor elke portemonnee mogelijk moet zijn. Ook onze rechtspersonen organisatie is plat, gelijkwaardig en zonder winstoogmerk ingericht. Ons uitgangspunt is dus dat alles van de vereniging is, maar niets van individuele personen. Het is daarom ook niet nodig om het bezit veel meer waard te laten worden, of om heel veel eigen vermogen op te bouwen. Het bezit hoeft enkel in stand te blijven. Omdat we de woningen dus nooit hoeven te verkopen, is het ook niet nodig om de kavel op te splitsen. Er hoeven enkel zelfstandige wooneenheden gerealiseerd te worden die voor altijd op deze manier verhuurbaar blijven. 

Ons project bestaat uit 2 rechtspersonen: 

1. VaVer 
We hebben een Vastgoedvereniging (VaVer), die eigenaar is van de grond en de woningen en die de verschillende leningen aangaat om de aanschaf en bouw te realiseren. De VaVer verhuurt het vastgoed aan de BeVer. De VaVer heeft twee leden, namelijk ‘Bewonersvereniging Hof van Weleert (uitvoerend lid) en Vrijcoop (controlerend lid). 

Het doel van de VaVer is om deze woningen te realiseren en tot in oneindigheid in stand te houden als huurwoningen in het sociale segment. De VaVer heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. Geld dat overblijft nadat de rente en aflossingen van de leningen zijn betaald, wordt gebruikt voor onderhoud aan de huizen, en later herinvesteerd in nieuwe projecten met dezelfde structuur. 

2. BeVer 
Alle bewoners zijn lid van de Bewonersvereniging Hof van Weleert” (BeVer). De BeVer verhuurt en beheert de woningen en ontvangt huur van de leden. De BeVer is uitvoerend lid, die het dagelijkse reilen en zeilen binnen de vastgoedvereniging bepaalt. 

VrijCoop 
In Duitsland is al in 1992 een concept bedacht waarmee betaalbaar wonen voor woongemeenschappen realistisch haalbaar wordt op deze zelfde manier: het Mietshäuser Syndikat. Hierbij zijn meer dan 150 woongemeenschappen aangesloten. VrijCoop is een Nederlandse zusterorganisatie van het Mietshäuser Syndikat. 

VrijCoop levert per project 2 mentoren die toezicht houden op afgesproken structuurbesluiten. Aanpassing van de huurprijs en bijvoorbeeld ook de verkoop of splitsing van het vastgoed is alleen mogelijk met instemming van VrijCoop en omdat het doel van VrijCoop is om betaalbare huurwoningen tot in oneindigheid in stand te houden zal deze instemming er in de basis nooit komen. 

Volgens dit model zijn al succesvolle projecten opgezet, zoals o.a. Ecodorp Boekel en Leef- en Groei Hoeve waar wij onze ervaring hebben opgedaan. 

Meer informatie is te vinden op: 

www.vrijcoop.org, www.syndikat.org, www.ecodorpboekel.nl, www.leefengroeihoeve.nl  

De leden 

De leden zijn lid van de bewonersvereniging, betalen huur aan de BeVer en dragen bij aan het reilen en zeilen binnen de BeVer. Niemand is eigenaar of heeft persoonlijk financieel gewin of afhankelijkheid van de vereniging. Alle leden leggen bij lidmaatschap een inleg in als renteloze, achtergestelde lening, die je terugkrijgt bij vertrek. 

Bij vertrek zeg je de huur en het lidmaatschap op en heb je een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Door middel van de consent methode worden besluiten m.b.t. de vereniging gezamenlijk genomen op basis van gelijkwaardigheid. Zie hierover meer info bij organisatiestructuur. 

Lidmaatschap 

Als geïnteresseerd lid kun je je aanmelden bij het Ecodorp. De kerngroep beslist of het geïnteresseerde lid kan aansluiten. Je bent voor 3 maanden geïnteresseerd lid, daarna kun je aspirant lid worden. Deze periode duurt 1 jaar. Na dit jaar ben je volwaardig lid. 

Als geïnteresseerd lid denk en draai je mee met de wekelijkse (Teams) bijeenkomsten en met de (maandelijkse) live bijeenkomsten. Je mag nog niet meebeslissen. Dit mag je wel als je aspirant lid bent. 

Einde lidmaatschap 

Als je wilt stoppen als (aspirant-) lid, dan wordt dit zo gemakkelijk mogelijk voor je gemaakt. Het is niet fijn om deel uit te maken van een initiatief dat voor jou niet meer goed voelt. 

Als je al in het ecodorp woont, teken je het uittrede-document en stoppen de bijdragen aan huur en servicekosten als je de woning verlaat na de wederzijdse opzegtermijn van drie maanden. 

Woon je nog niet in het Ecodorp, dan kun je meestal op kortere termijn opzeggen en zorg je alleen voor een goede overdracht van je rollen en acties.